Hallinto

Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja sekä kuusi hallituksen jäsentä. Hallitus vuonna 2024

Merja Kivinen puheenjohtaja mekivinen(at)gmail.com 045 174 9111
Kirsi Laine kirsimalaine(at)gmail.com
Raija Tuominen raija.tuominen(at)datainfo.inet.fi 040 703 8887
Irma Hokka
Urho Ruohonen
Kerkko Vihava
Sisko Lundgren

Rekisteriseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 sekä Henkilötietolain 523/1999 10§:n mukainen rekisteriseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. REKISTERIN NIMI
Loimijokilaakson Sukututkijat ry:n jäsenrekisteri.

2. REKISTERINPITÄJÄ
Loimijokilaakson Sukututkijat ry
sähköposti: loimijokilaakson.sukututkijat(at)pp.inet.fi
Y-tunnus: 1880822-7

3. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja
sähköposti: loimijokilaakson.sukututkija(at)pp.inet.fi

4. REKISTERIN TARKOITUS
Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi ja kotipaikka, lisäksi jäsenistä kerätään seuraavat tiedot:
yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
jäsenyystiedot (liittymisvuosi, jäsenmaksutiedot)
muut mahdolliset jäsenen itsensä antamat lisätiedot

6. REKISTERIN TIETOLÄHDE
Tiedot rekisteriin merkitään jäsenen oman ilmoituksen mukaan.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, eikä niitä käytetä muuhun kuin tässä rekisteriselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen (ilman jäsenen erikseen antamaa nimenomaista suostumusta).
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti ja se sijaitsee rekisterin ylläpitäjän henkilökohtaisella tietokoneella. Rekisteri on suojattu salasanalla, palomuurilla sekä virustorjuntaohjelmalla.
Tietojen käsittely, haku ja selaaminen ovat mahdollista ainoastaan rekisterin hoidosta vastaavilla hallituksen jäsenillä.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja hänellä on oikeus saada niistä kopiot.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.
Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.
Tietojen tarkastus-/korjauspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

10. REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN
Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalle varmistaakseen jäsentiedotteiden toimituksen oikeaan osoitteeseen.
Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Loimaalla 13.2.2018 Loimijokilaakson Sukututkijat ry:n hallitus